Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ενώ την οικονομική διαχείριση έχει  το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Κιλκίς ιδρύθηκε στην πόλη του Κιλκίς το Σεπτέμβριο του 1994. Το Δ.Ι.Ε.Κ.  σήμερα στεγάζεται σε προκάτ κτίριο στο σχολικό συγκρότημα  του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς και διαθέτει  εργαστήρια Πληροφορικής – Φυσικοθεραπείας. Για τις ανάγκες της κατάρτισης χρησιμοποιεί τα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Κιλκίς αλλά και επαγγελματικούς χώρους στην  πόλη του Κιλκίς.

Το περιεχόμενό του ιστότοπου ενημερώνεται συνεχώς.