Προγραμμα τελικών εξετάσεων εξαμήνου 2018Α

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τελικων εξετάσεων του εξαμήνου 2018Α πατήστε τον παρακάτω σύνεδεσμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάσεων ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2018Α (Πληροφορούμε τους σπουδαστές ότι η παρουσία τους στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάσεων_ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2018Α