ΙΕΚ

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κιλκίς ιδρύθηκε στην πόλη του Κιλκίς το Σεπτέμβριο του 1994 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από την 01/01/2011 τα δημόσια ΙΕΚ της χώρας διαχειρίζονται και εποπτεύονται από την  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ:163Α/21-09-2010).Το Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς  στεγάζεται στο κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς και διαθέτει δύο εργαστήρια Πληροφορικής. Για τις ανάγκες της κατάρτισης χρησιμοποιεί τα εργαστήρια του 1ου Ι.Ε.Κ. Κιλκίς.