ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Πρακτική άσκηση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) επιθυμεί να απασχολήσει σπουδαστές στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΔΙΕΚ» Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι:
– Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής
– Τεχνικός Δικτύων
– Τεχνικός Η/Υ
– Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
– Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας
– Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
– Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πρακτική άσκηση στο δημόσιο 2016-2017

Αριθ. 462/6

Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ –
Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία –
Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

188 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2 μαθητές (υπ? αριθ. 9/2016 απόφαση Δ.Σ.)
189 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 8 μαθητές (υπ? αριθ. 235/2016 απόφαση Δ.Σ.)
190 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 10 μαθητές (υπ? αριθ. 1-9/2016 απόφαση Δ.Σ.)
191 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 12 μαθητές (υπ? αριθ. 128/2016 απόφαση Δ.Σ.)
192 Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΙΟΝΙΑΣ 3 μαθητές (υπ? αριθ. 47/2016 απόφαση Δ.Σ.)

Ωρολόγιο πρόγραμμα φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β :

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/9/2016

Η προθεσμία των εγγραφών των σπουδαστών στα τμήματα των καινούριων ειδικοτήτων παρατείνεται μέχρι αύριο Τρίτη 27/9/2016 και ώρα 17.00.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/9/2016

Οι καινούριες ειδικότητες που εγκρίθηκαν και θα λειτουργήσουν είναι «Βοηθός εργοθεραπείας» και «Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας» .

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Προθεσμίες Εγγραφών

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 13:00-21:00.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ. Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 29 Σεπτεμβρίου 2016 για συμπλήρωση τυχών κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Κατά την πρώτη ημέρα εγγραφών Τετάρτη 21/9/2016 παρακαλούνται θερμά και όταν αυτό είναι δυνατόν, να προσέρχονται για εγγραφή, μόνο  οι επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από Α έως και Ε.

Ο περιορισμός αυτός ας τηρηθεί μόνο την Τετάρτη 21/9/2016 για διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων.

Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/hgqrkzi03425xr2/2016b_diek.xls?dl=0

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησή τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Τα εμπλεκόμενα ΔΙΕΚ θα εξηγήσουν τη δυνατότητα αυτή στους ενδιαφερομένους.

Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν και οι οποίες παρακολουθούνται κεντρικά.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

https://diek.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α?/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2016 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ., εκτός του Πρακτικού Μέρους (οχήματα) της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους θα αναρτηθούν την Τετάρτη 14.09.2016 και ώρα 15:00 στο Εξεταστικό Κέντραο Θεωρητικού Μέρους για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που είναι :

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη –
Νεάπολη Θεσσαλονίκης – Τ.Κ.: 567 01,
http://iek-neapol.thess.sch.gr
2310600963, 2310658724

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το ανωτέρω ΙΕΚ