ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

       Για όλες τις μετεγγραφές ισχύουν τα εξής:

  • Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του.
  • Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο μετεγγράφηκε.
  • Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., που είναι γραμμένος.
  • Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
  • Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
  • Επιστροφή του καταρτιζόμενου στο αρχικό Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή.